آدرس شرکت : خیابان وزرا – خیابان ۲۳ ام – ساختمان سهند – پلاک ۱۴- واحد  ۲                                             تلفن : ۸۸۷۲۸۵۳۵ فکس :۸۸۷۱۸۷۳۷

آدرس کارگاه : حکیمیه – خیابان سازمان آب – خیابان پنجم شیدایی – کوچه دوم شمالی -پلاک ۱۲                        تلفن : ۷۷۹۶۳۵۹۷